Invoering Passend Onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en op ondersteuning bij zijn schoolloopbaan als dat nodig is. Met de invoering van passend onderwijs moet iedere school aan jongeren die extra ondersteuning nodig hebben een passend arrangement bieden (zorgplicht). De landelijke indicatiestelling en de rugzak zijn met de invoering van passend onderwijs verdwenen. In plaats daarvan organiseren en financieren de samenwerkende scholen rechtstreeks de ondersteuning die een school of een leerling nodig heeft. In passend onderwijs staan de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief centraal: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie is daarvoor nodig?

SWV Sterk VO is op 1 augustus 2013 gestart met passend onderwijs. Dit is een jaar eerder dan de landelijke invoering. Sterk VO behoorde daarmee tot de drie 'pioniers'. Zie voor meer informatie www.passendonderwijs.nl