Overstap VO-VO

De schoolleiders en besturen hebben voor een goede overstap binnen het VO een aantal afspraken gemaakt. Het (over)stapplan wordt gehanteerd wanneer leerlingen overstappen tussen scholen binnen het SWV Sterk VO.

Afspraken overstap VO-VO

(Over)stapplan VO-VO

Leerlingen aanmelden VO-VO
Deze korte instructie kan helpen bij het aanmelden van leerlingen in OT van de ene VO-school naar de andere.

Lees hier meer over het bovenschoolse aanbod van testen en toetsen.