Organisatie

Het OPDC Utrecht brengt veel deskundigheid samen in een bijzondere voorziening. Het ministerie van OCW heeft ons de status van een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) gegeven. Daarom zullen we de Utrechtse School voortaan OPDC Utrecht noemen. Onze opdracht is om leerlingen binnen twee jaar weer terug te schakelen naar het reguliere onderwijs. De leerlingen blijven ingeschreven bij de school van herkomst (de ‘moederschool’). Het OPDC Utrecht is dus een tijdelijke opvangvoorziening.

Elke leerling wordt ondersteund op de manier die tot het beste resultaat leidt. Het draait hierbij om maatwerk; elke leerling krijgt binnen zijn programma een eigen didactische invulling die is afgestemd op zijn of haar individuele behoeften en mogelijkheden. Samen met de leerlingen en hun ouders/verzorgers wordt besproken wat nodig is om de schoolloopbaan van de leerling weer op de rails te krijgen.

Kijk voor meer informatie op de website van het OPDC Utrecht. Bekijk ook het filmpje hieronder.