Afdelingen OPDC Utrecht

Het OPDC Utrecht bestaat uit verschillende afdelingen: Start it!, Make it!, Do it! en Link it! Daarnaast heeft het OPDC Utrecht twee I-klassen, hieronder kunt u er meer over lezen.

Onderbouw Start it!
Start it! is voor leerlingen die wel naar het voortgezet onderwijs gaan, maar voor wie nog niet duidelijk is welke ondersteuning en begeleiding zij nodig hebben. De leerling wordt wel direct bij een reguliere VO- school naar keuze ingeschreven. Bij Start it! volgt de leerling een gewoon onderwijsprogramma met verschillende vakken. De leerling kan alles in het voor hem of haar juiste tempo doen en krijgt veel persoonlijke begeleiding. Er is intensief contact met de ouders.

Start it! duurt maximaal een jaar. Als de leerling klaar is, zijn er verschillende mogelijkheden. De leerling gaat naar de reguliere VO-school waar hij ingeschreven is of de leerling stroomt door naar de middenbouw van het OPDC Utrecht.

Middenbouw Make it!
De middenbouw bestaat uit het tweede en derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn doorgestroomd vanuit Start it! of zijn zij-instromers vanuit het reguliere onderwijs.

Net als in de onderbouw volgt de leerling een gewoon onderwijsprogramma met verschillende vakken. De leerling kan alles in het voor hem of haar juiste tempo doen en krijgt veel persoonlijke begeleiding. Er is intensief contact met de ouders. Om de leerling goed op de toekomst voor te bereiden, besteden we veel aandacht aan sectororiëntatie; de leerling maakt kennis met alle richtingen waaruit gekozen kan worden.

In principe stromen de leerlingen van de middenbouw terug naar het reguliere onderwijs. Daarnaast zijn er (enkele) leerlingen die doorstromen naar de bovenbouw en via het OPDC Utrecht het diplomatraject afleggen. Soms ook stromen leerlingen uit naar het voortgezet speciaal onderwijs. Wat een leerling nodig heeft om zijn of haar diploma te halen wordt vastgesteld via het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Bovenbouw Do it!
Do it! is een opleiding voor leerlingen vanaf 15,5 jaar die zich het beste in een praktische omgeving verder ontwikkelen. Het programma is gebaseerd op leren-door-doen. De leerling volgt een programma op school en loopt 2 dagen stage. De leerling maakt tijdens een voortraject in Do It! kennis met alle sectoren. Daarnaast volgt de leerling vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Na het voortraject en bij de leeftijd van 16 jaar gaat de leerling de entreeopleiding volgen om een niveau 1 MBO-diploma te halen. Hij kan met het diploma uitstomen naar werk of bij een voldoende reken- en taal niveau doorstromen naar niveau 2 in het MBO.

Bovenbouw Link it!
Link it! is een programma voor leerlingen vanaf 15 jaar die aanleg hebben om op een meer theoretische manier te leren. Leerlingen van Link it! komen van allerlei scholen: van VMBO tot VWO. De opleiding kan gevolgd worden op verschillende niveaus (VMBO BBL, KBL, TL, HAVO). Zo werken we altijd aan het hoogst mogelijke eindresultaat. Als de leerling Link it! heeft afgerond, heeft hij of zij een diploma waarmee doorstroom naar een vervolgopleiding mogelijk is.

De I-klassen
De I-klassen zijn er voor voor leerlingen uit het VMBO, HAVO en VWO die te maken hebben met angst, depressie, een stoornis (vaak aan autisme verwant), faalangst, een trauma of een laag zelfbeeld. De huidige twee groepen hebben beide twee vaste, ervaren docenten, waardoor een duidelijke structuur en voorspelbaarheid gewaarborgd is. De veiligheid van de groep wordt bewaakt door een eigen afdeling met verschillende schooltijden en eigen pauzes in vergelijking met de andere leerlingen van het OPDC. Met het IVIO-instituut (bekend o.a. van de Wereldschool) is een samenwerking aangegaan om de diverse niveaus binnen de lesgroep goed te kunnen bedienen. Leerlingen kunnen individueel in de klas aan de slag met hun vakken. Ze worden via de computer op afstand begeleid door ervaren 1ste graads docenten van het IVIO-instituut. Deze methodiek wordt toegepast in de I-klas VMBO TL, HAVO en VWO.