Integratieklassen

De I-klassen zijn er voor voor leerlingen uit het VMBO, HAVO en VWO die te maken hebben met angst, depressie, een stoornis (vaak aan autisme verwant), faalangst, een trauma of een laag zelfbeeld. De huidige twee groepen hebben beide twee vaste, ervaren docenten, waardoor een duidelijke structuur en voorspelbaarheid gewaarborgd is. De veiligheid van de groep wordt bewaakt door een eigen afdeling met verschillende schooltijden en eigen pauzes in vergelijking met de andere leerlingen van het OPDC. 

Met het IVIO-instituut (bekend o.a. van de Wereldschool) is een samenwerking aangegaan om de diverse niveaus binnen de lesgroep goed te kunnen bedienen. Leerlingen kunnen individueel in de klas aan de slag met hun vakken. Ze worden via de computer op afstand begeleid door ervaren 1ste graads docenten van het IVIO-instituut. Deze methodiek wordt toegepast in de I-klas VMBO TL, HAVO en VWO.

Onderwijs- en ondersteuningsaanbod Sterk VO in schema PDF
Het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in Sterk VO is in beeld gebracht in een schema. 

Zie ook: Dekkend Aanbod.