Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Er wordt gewerkt aan een goede invulling van het LOB beleid op alle scholen binnen Sterk VO, om een leerling zo goed mogelijk te ondersteunen in het kiezen van de juiste vervolgopleiding.

Matrix basis LOB beleid

Een van de doelstellingen van de werkgroep VO-MBO is het opstellen van een basis LOB beleid voor alle scholen van het SWV Sterk VO. Alle loopbaanbegeleiders zijn verzocht een inventarisatie van het huidige LOB beleid op hun school te maken. Aan de hand daarvan hebben zij gezamenlijk een basis opgesteld. Deze basis geeft het minimale weer dat een V(S)O school biedt aan LOB aan leerlingen die uitstromen naar het MBO. Het staat een school uiteraard vrij om hiernaast nog meer aan te bieden.
In het voorjaar van 2014 hebben alle schoolleiders de intentie uitgesproken hiermee te gaan werken. De huidige versies van de matrix basis LOB beleid zijn een advies aan de scholen. In 2015 zal aan de hand van de eerste ervaringen een basis vastgesteld worden.
Hier vindt u de adviesversies van de matrixen: VSO-PrO, vmbo bbl-kbl, vmbo tl en havo.