Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Er wordt gewerkt aan een goede invulling van het LOB beleid op alle scholen binnen Sterk VO, om een leerling zo goed mogelijk te ondersteunen in het kiezen van de juiste vervolgopleiding.

Matrix basis LOB beleid

De loopbaanbegeleiders van de scholen van het SWV Sterk VO hebben een inventarisatie gemaakt van het LOB beleid op hun school. Aan de hand daarvan hebben zij gezamenlijk een basis opgesteld. Deze basis geeft het minimale weer dat een V(S)O school biedt aan LOB aan leerlingen die uitstromen naar het MBO. Het staat een school uiteraard vrij om hiernaast nog meer aan te bieden.

In het voorjaar van 2014 hebben alle schoolleiders de intentie uitgesproken hiermee te gaan werken. De huidige versies van de matrix basis LOB beleid zijn een advies aan de scholen. Hier vindt u de adviesversies van de matrixen: VSO-PrO, vmbo bbl-kbl, vmbo tl en havo.