Communicatie

Communicatie over activiteiten en ontwikkelingen rond de overstap VO-MBO binnen het SWV Sterk VO vindt via e-mail plaats. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via vombo@sterkvo.nl

De Overstap communiceert voornamelijk via nieuwsbrieven van School Werkt en door rapportages aan gebruikers van Intergrip. Aanmelden voor deze nieuwsbrief en rapportages kan door een e-mail te sturen naar: rmcregio@utrecht.nl.