JINC

Sinds schooljaar 2012-2013 werkt het SWV Sterk VO samen met JINC om jongeren een goede startpositie op de arbeidsmarkt te geven. Alle VMBO-scholen van Sterk VO nemen deel aan de programma's van JINC.

Naast de projecten op de scholen verzorgt JINC eveneens presentaties tijdens de netwerkbijeenkomsten LOB. JINC benadert professionals uit verschillende sectoren in het bedrijfsleven om de loopbaanbegeleiders van de scholen een actueel beeld te geven over banen in die sector. Bij deze presentaties is ook vertegenwoordiging van het MBO aanwezig om de koppeling te maken tussen beroepen en de daarbij behorende opleidingen.

Hieronder volgt een korte toelichting op de projecten van JINC waaraan scholen van Sterk VO deelnemen. Voor een uitgebreidere toelichting op alle projecten, zie www.jinc.nl.

Bliksemstage
Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8) en het VMBO (klas 1 en 2). In kleine groepjes bezoeken de jongeren een bedrijf waar ze ook echt de handen uit de mouwen mogen steken. Zo mogen ze een band verwisselen bij een autogarage, kruipen ze in de huid van een advocaat, maken ze hun eigen crème bij de apotheek en helpen ze achter de kassa bij een supermarkt. Op deze manier zien ze welke beroepen er allemaal zijn en kunnen ze écht ervaren wat het werk inhoudt. Doel is dat de leerlingen beter in staat zijn een keuze te maken voor een vervolgopleiding. In Utrecht bereikt JINC zo'n 3.500 leerlingen (waarvan 2.275 leerlingen in het VO) en werkt ze samen met ruim 180 bedrijven en instellingen. 

Plannen doe je zo!
Plannen doe je zo! helpt brugklassers met het plannen en organiseren van hun huiswerk. De overgang van de basisschool naar het vmbo gaat niet altijd zonder slag of stoot. Veel leerlingen beheersen vaardigheden als het plannen en organiseren van huiswerk nog onvoldoende, met als gevolg dat ze achter kunnen raken op school
Plannen doe je zo! is een training gegeven door onder anderen secretaresses en office managers uit het bedrijfsleven; planners bij uitstek. Elementen die aan bod komen in de training zijn onder andere agendabeheer, het plannen van huiswerk, timemanagement, studietips en hulp vragen.

Carrière coach
Carrière Coach is een loopbaanadviestraject voor 4e klas vmbo-leerlingen, waarbij professionals uit het bedrijfsleven drie individuele gesprekken voeren met een leerling. Veel jongeren vinden het namelijk moeilijk om een goede studiekeuze te maken en kunnen onvoldoende inschatten of een studie bij hen past. Tijdens de gesprekken worden de leerlingen gestimuleerd zich goed en bewust te oriënteren op deze belangrijke keuze.

Sollicitatietraining
Tijdens een Sollicitatietraining leren (personeels-)managers uit het bedrijfsleven VMBO-leerlingen de kneepjes van het solliciteren. De training wordt aan tien leerlingen tegelijk gegeven en duurt 75 minuten. De leerlingen krijgen de kans om 'echt' sollicitatiegesprek te oefenen. Ze schrijven van tevoren op school een sollicitatiebrief en een CV. Tijdens de training kruipen de trainers in de huid van de bedrijven waar de leerlingen willen werken. In het rollenspel komen sociale vaardigheden aan bod (bijvoorbeeld een goede handdruk en oogcontact maken) en motivatie voor de functie. In Utrecht doen 1.155 leerlingen mee.

Ondernemen doe je zo!
Ondernemen doe je zo! geeft derdejaars VMBO-leerlingen in acht bijeenkomsten een realistisch beeld van de dagelijkse praktijk van het ondernemen. Ze krijgen workshops in de klas over ondernemerschap, interviewen een ondernemer uit de buurt, maken een bedrijfsanalyse en stellen een verbeterplan op. De leerlingen presenteren hun bevindingen tijdens een feestelijke slotbijeenkomst. In Utrecht doen veertig leerlingen van het Trajectum College mee. Zij worden door tien coaches uit het bedrijfsleven begeleid. Teven stellen vijf Utrechtse ondernemers hun deuren open en komen de leerlingen in aanraking met de Kamer van Koophandel, Belastingdienst, een bank en de Gemeente Utrecht. ABN Amro is dit jaar hoofdsponsor van 'Ondernemen doe je zo!'