Menu Sluiten

Achtergrondinformatie vragenlijst ouders over Ouder- en jeugdsteunpunt bij samenwerkingsverband passend onderwijs

Uitleg over extra ondersteuning

Elke school geeft hulp aan kinderen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld hulp bij lees- en rekenproblemen of sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat noem je basisondersteuning. Als je kind méér hulp nodig heeft dan de basisondersteuning die de school biedt, noem je dat extra ondersteuning.

Voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen, maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP). Heeft uw kind een OPP? Dan krijgt uw kind extra ondersteuning.