Menu Sluiten

Met groot verdriet delen we mee dat Ank Jeurissen, directeur-bestuurder van Sterk VO van 2010 tot 2021, vrijdag 17 februari is overleden. Ank heeft ongelooflijk veel betekend voor onze leerlingen, voor Sterk VO en voor ons netwerk voor de jeugd.

Ank is één van de mensen in Nederland die passend onderwijs vanaf de start heeft vorm gegeven. Ze had vanaf het begin een uitgesproken visie op wat er nodig is voor leerlingen. Met altijd bijzondere aandacht voor leerlingen die het minder makkelijk hebben. Ank had een enorme drive, overtuigingskracht en vasthoudendheid, waarmee ze die visie ook wist om te zetten naar de praktijk. Ze was voortrekker van de samenwerking in Utrecht en Stichtse Vecht zoals we die nu kennen in het netwerk van onderwijs en jeugd. De kernpartneraanpak en het OPDC voor leerlingen die tijdelijk de aansluiting in het regulier onderwijs kwijt zijn hebben onder haar leiding vorm gekregen.

Voor Ank draaide alles om de leerlingen. Samen met haar partner Armand Potmis richtte ze de stichting AnenA op, die meisjes in Mali en Ethiopië onderwijs en toekomstkansen geeft.

De impact en inspiratie van Ank reikten veel verder dan de eigen organisatie, zoals we ook merken uit de vele steunbetuigingen van betrokken samenwerkingsorganisaties. We gaan Ank immens missen, en vinden steun in de blijvende impact die ze heeft gemaakt voor zoveel jongeren. We wensen haar partner Armand en andere naasten veel sterkte.

Ieder kind een passende onderwijsplek

Dat is onze opdracht als samenwerkingsverband. Met scholen, kernpartners en gemeenten werken we in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht samen aan een doorlopende onderwijsloopbaan voor jongeren en zorgen we voor goede ondersteuning als dat nodig is. Hoe doen we dat? We zijn samen met professionals van de gemeente en de jeugdhulp aanwezig op de scholen om mee te werken aan een sterke basis en extra ondersteuning voor jongeren die dat nodig hebben. We dragen bij aan een soepele overstap als leerlingen van school wisselen, van het basis- naar het voortgezet onderwijs, maar ook daarna naar het vervolgonderwijs. En we bieden een voorziening waar leerlingen tijdelijk onderwijs krijgen: het orthopedagogisch-didactisch centrum.

Op deze website leest u meer over onze organisatie en werkwijze, de scholen in ons samenwerkingsverband en de ondersteuning aan leerlingen.

Bezoekt u als ouder onze website? Bekijk dan onze pagina voor ouders, hier vindt u meer informatie over passend onderwijs.

Overleggen zullen afwisselend fysiek en online plaatsvinden. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief

Bezoekadres
Van Lieflandlaan 117
3571 AA Utrecht

Telefoon: 088 011 74 00

Correspondentieadres
Postbus 1597
3500 BN Utrecht

Email: secretariaat@sterkvo.nl