Menu Sluiten

Aanvraag innovatiebudget 2020

Voor alle VO en VSO scholen is per kalenderjaar een innovatiebudget beschikbaar dat zij jaarlijks voor 1 mei kunnen aanvragen. Voor 2020 is dat een bedrag van maximaal € 16.000 per school. Scholen kunnen ook gezamenlijk een aanvraag indienen voor een innovatief project. Het aanvragen van innovatiebudget gebeurt door onderstaand formulier in te vullen. De aanvraag van de school of scholen wordt door Sterk VO beoordeeld op volledigheid en op het innovatieve karakter. Uit de aanvraag moet duidelijk worden dat het gaat om een project dat de basisondersteuning overstijgt, niet binnen het beschikbare schoolbudget kan worden uitgevoerd en niet op een andere manier kan worden georganiseerd of gefinancierd. Uit de aanvraag blijkt ook dat de begeleider passend onderwijs heeft meegekeken op en meegedacht over de aanvraag. Scholen geven de opbrengst van de extra inzet aan in het volgende Schoolondersteuningsplan. 

Aanvraag innovatiebudget Sterk VO 2020
Maximale uploadgrootte: 5MB