Menu Sluiten

Aanvraag innovatiebudget 2021

Scholen kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor een innovatief project. Het aanvragen van innovatiebudget gebeurt door onderstaand formulier in te vullen. De aanvraag van de scholen wordt door Sterk VO beoordeeld op volledigheid en op het innovatieve karakter. Uit de aanvraag moet duidelijk worden dat het gaat om een project dat de basisondersteuning overstijgt, niet binnen de beschikbare schoolbudgetten kan worden uitgevoerd en niet op een andere manier kan worden georganiseerd of gefinancierd. Uit de aanvraag blijkt ook dat de begeleiders passend onderwijs hebben meegekeken op en meegedacht over de aanvraag. Scholen geven de opbrengst van de extra inzet aan in het volgende Schoolondersteuningsplan. 

Aanvraag innovatiebudget Sterk VO 2021
Maximale uploadgrootte: 5MB