Menu Sluiten

Aanvraag innovatiebudget 2019

Voor alle VO en VSO scholen is per kalenderjaar een innovatiebudget van € 14.000 per school beschikbaar. Scholen kunnen ook gezamenlijk een aanvraag indienen voor een innovatief project. Het aanvragen van innovatiebudget gebeurt door onderstaand formulier in te vullen. De aanvraag van de school of scholen wordt door Sterk VO beoordeeld op volledigheid en op het innovatieve karakter. Uit de aanvraag moet duidelijk worden dat het gaat om een project dat zich onderscheidt van de activiteiten uit het SOP en niet binnen het beschikbare schoolbudget kan worden uitgevoerd.

Aanvraag innovatiebudget Sterk VO
Maximale uploadgrootte: 5MB