Menu Sluiten

Inventarisatie (specialistische) jeugdhulp

Eind 2016 zijn de gemeente Utrecht, samenwerkingsverband Utrecht PO en Sterk VO en de mytyl- en ZML-scholen  in Utrecht een pilot gestart om te onderzoeken of de zorg op deze scholen op een efficiëntere manier georganiseerd kon worden. Doel van de proeftuin was de regeldruk voor scholen op dit gebied te verminderen en een werkwijze te ontwikkelen die ook voor andere speciale en reguliere scholen en voor de samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio efficiënt is. Voor alle scholen is het immers van belang dat ze niet met een veelheid aan jeugdhulporganisaties te maken krijgen die allemaal individuele begeleiding bieden.

Op dit moment is de gemeente bezig met het inkoopproces van specialistische ambulante jeugdhulp per 2020. in het kader van deze uitvraag is een helder overzicht nodig van welke specialistische jeugdhulp nodig is voor kinderen en jongeren op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. We willen dat integrale zorg geboden wordt waar dat gewenst en nodig is en dat de rol en inzet van de kernpartners hierbij helder is.

Het is nu dus een belangrijk moment waarop scholen, samenwerkingsverbanden en gemeente samen in kaart brengen wat er ingekocht moet worden om kinderen en jongeren op scholen de juiste ondersteuning krijgen, uitgaande van vraag van kinderen ouders en scholen. Wij willen jullie daarom vragen om onderstaande korte vragenlijst in te vullen. Deze is bedoeld als eerste inventarisatie. De opbrengst hiervan bespreken we in overleggen van de beide samenwerkingsverbanden. In december wordt een bijeenkomst georganiseerd met verschillende partners om na te denken over de gewenste organisatievorm.

Alvast dank voor jullie medewerking!

Inventarisatie (specialistische) jeugdhulp op school

2. Welke vragen naar (specialistische) jeugdhulp komen op jullie school voor? Geef bij benadering aan hoeveel leerlingen op je school deze hulpvragen hebben.