Menu Sluiten

Loket passend onderwijs

Het loket passend onderwijs kent individuele arrangementen toe en geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Het loket passend onderwijs bestaat uit een psycholoog, een maatschappelijk werker en een medewerker met onderwijsbevoegdheid en master SEN. Voor de aanvraag van een arrangement is altijd een actueel en compleet OPP nodig. De begeleider passend onderwijs kan de school ondersteunen bij het aanvragen van arrangementen.

Het loket passend onderwijs heeft een belangrijke rol in het monitoren van arrangementen en het signaleren van trends en ontwikkelingen. Het loket werkt nauw samen met het samenwerkingsverband Utrecht PO om te zorgen voor een doorgaande lijn in ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. 

Het loket passend onderwijs vergadert iedere dinsdag van 13.00 tot 15.30 uur. Dan worden alle dossiers besproken die de voorafgaande donderdag voor 13.00 uur zijn aangemeld in Onderwijs Transparant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via loket@sterkvo.nl.

Lees hier een periodieke update over de nieuwe ontwikkeling rondom het loket passend onderwijs.

Onderwijs Transparant
De aanvraag van arrangementen wordt administratief ondersteund door de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Contact met onze OT-helpdesk kan via:

088 011 74 40 optie 1
othelpdesk@sterkvo.nl