Menu Sluiten

Loket passend onderwijs

Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van een school overstijgt, dan kan de school in overleg met de leerling, de ouders en de kernpartners extra ondersteuning aanvragen. Scholen vragen in afstemming met hun begeleider passend onderwijs een arrangement aan bij het loket passend onderwijs. Ook kan het loket passend onderwijs meedenken over casuïstiek.

Het loket passend onderwijs adviseert – aan de hand van het wettelijk kader – het samenwerkingsverband over de toekenning van:

Het loket passend onderwijs heeft een belangrijke rol in het monitoren van arrangementen en het signaleren van trends en ontwikkelingen. Het loket werkt nauw samen met het samenwerkingsverband Utrecht PO om te zorgen voor een doorgaande lijn in ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Het loket passend onderwijs is samengesteld uit deskundigen op het gebied van onderwijs, extra ondersteuning, jeugdhulp en zorg, maatwerktrajecten en wet- en regelgeving passend onderwijs.

Het loket vergadert wekelijks en bespreekt alle dossiers die de voorafgaande donderdag vóór 13.00 uur zijn aangemeld in Onderwijs Transparant. Bij een volledig dossier moet binnen de wettelijke termijn van zes weken een besluit genomen worden. De aanvraag van arrangementen wordt administratief ondersteund door de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Contact met onze OT-helpdesk kan via: 088 011 74 40 of info@otservicedesk.nl.

Als de school niet met Onderwijs Transparant werkt, dan kan contact opgenomen worden via loket@sterkvo.nl