Menu Sluiten

Arrangementsaanvragen

Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van een school overstijgt, dan kan de school in overleg met de leerling, de ouders en de kernpartners extra ondersteuning aanvragen. Scholen vragen in afstemming met hun begeleider passend onderwijs een arrangement aan bij Sterk VO in Onderwijs Transparant, het kan gaan om:

Sterk VO werkt nauw samen met het samenwerkingsverband Utrecht PO om te zorgen voor een doorgaande lijn in ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. De Toelaatbaarheidscommissie beoordeelt de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en is samengesteld uit deskundigen op het gebied van onderwijs, zorg en maatwerktrajecten.

De Toelaatbaarheidscommissie vergadert wekelijks en bespreekt de dossiers die zijn aangemeld in Onderwijs Transparant. Bij een volledig dossier moet binnen de wettelijke termijn van zes weken een besluit genomen worden. De aanvraag van arrangementen wordt administratief ondersteund door de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Contact met onze OT-helpdesk kan via: 088 011 74 40 of info@otservicedesk.nl.

Als de school niet met Onderwijs Transparant werkt, dan kan contact opgenomen worden via loket@sterkvo.nl.