Menu Sluiten

OPDC Utrecht zoekt orthopedagoog

Voor OPDC Utrecht zijn we op zoek naar een

ervaren orthopedagoog voor 0,6-0,8 fte

De orthopedagoog neemt deel aan multidisciplinaire teamvergaderingen waar de voortgang van leerlingen, methodes en het ontwikkelperspectiefplan (OPP) worden besproken. De orthopedagoog legt verantwoording af en rapporteert aan de teamleider zorg en ondersteuning over o.a. de bruikbaarheid van verstrekte (plaatsings)adviezen en de begeleiding van leerlingen en ouders/opvoeders. Daarnaast levert de orthopedagoog een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de discipline.

Binnen de organisatie heeft de orthopedagoog een spilfunctie in het onderhouden van contacten met verschillende interne en externe ondersteuners/hulpverleners en het samenwerkingsverband betreffende de leerlingzorg. Bemiddeling in en toewerken naar oplossingen behoort nadrukkelijk tot zijn/haar taken, hierbij is het doen van onderzoek één van de middelen.

Klik hier voor meer informatie.