Menu Sluiten

Ondersteuning begaafde leerlingen

Iedere school heeft ruimte en mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Hoe zij dat doen staat beschreven in hun Schoolondersteuningsplan. In 2019 heeft een werkgroep van scholen, kernpartners en Sterk VO gezamenlijk verkend hoe het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen verder kan worden versterkt. Dat heeft geleid tot een plan met concrete voorstellen, afgestemd met het PO om samen te investeren in een doorlopende schoolloopbaan voor begaafde leerlingen. Het plan is gericht op:

  • het versterken van de basis op scholen
  • het verrijken en verbreden van het onderwijsaanbod
  • het vergroten van de kennis en expertise in het onderwijs en bij kernpartners op het gebied van begaafdheid
  • het versterken van zorg en ondersteuning voor deze leerlingen

Inmiddels zijn 13 medewerkers van scholen gestart met een intensieve opleiding en hebben 75 docenten, begeleiders passen onderwijs en buurtteam trainingen gevolgd. Ook investeren we in het versterken van het onderwijs, de Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar extra ondersteuningsaanbod in de overstap naar het VO. Tijdens de informatieavond  hebben ruim 60 ouders gehoord wat zij zelf kunnen doen om de overstap van hun kind te vergemakkelijken. Begin 2020 heeft een pilot plaatsgevonden waarin meer- en hoogbegaafde leerlingen uit groep acht een lesprogramma konden volgen op locatie van het Utrechts Stedelijke Gymnasium. De pilot moest vanwege corona helaas vroegtijdig stopgezet worden, maar de voorbereiding en de start hebben al wel nuttige tips opgeleverd. Klik hier om de tips voor leerlingen te bekijken!