Menu Sluiten

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) van Sterk VO heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een Ondersteuningsplanraad. De OPR bestaat uit docenten en ouders van de aangesloten scholen en komt een paar keer per jaar samen om de voortgang van het Ondersteuningsplan te bespreken en mee te denken over belangrijke thema’s in passend onderwijs. Lees ook veelgestelde vragen over de OPR.

Statuut OPR 
Samenstelling OPR (juni 2022)
Reglement OPR
Huishoudelijk reglement OPR

Vergaderingen
De OPR-vergaderingen zijn openbaar, toehoorders worden gevraagd zich vooraf aan te melden via secretariaat@sterkvo.nl. De vergaderdata van de OPR voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn vastgesteld.

  • Geen evenementen