Menu Sluiten

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) van Sterk VO heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een Ondersteuningsplanraad. De OPR bestaat uit docenten en ouders van de aangesloten scholen en komt een paar keer per jaar samen om de voortgang van het Ondersteuningsplan te bespreken en mee te denken over belangrijke thema’s in passend onderwijs. Lees ook veelgestelde vragen over de OPR.

Statuut OPR 
Samenstelling OPR (januari 2019)
Reglement OPR
Huishoudelijk reglement OPR

Vergaderingen
De OPR-vergaderingen zijn openbaar, toehoorders worden gevraagd zich vooraf aan te melden via secretariaat@sterkvo.nl. De vergaderdata van de OPR voor schooljaar 2018 – 2019 zijn:

Agenda, verslagen vergaderingen en jaarverslagen
Agenda 16 januari 2019
Agenda 9 oktober 2018

Verslag oktober 2018 
Verslag april 2018
Verslag januari 2018

Jaarverslag OPR 2017
Jaarverslag OPR 2016
Jaarverslag OPR 2015

Eerdere verslagen kunt u opvragen via secretariaat@sterkvo.nl