Menu Sluiten

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) van Sterk VO heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een Ondersteuningsplanraad. De OPR bestaat uit docenten en ouders van de aangesloten scholen en komt een paar keer per jaar samen om de voortgang van het Ondersteuningsplan te bespreken en mee te denken over belangrijke thema’s in passend onderwijs. Lees ook veelgestelde vragen over de OPR.

Statuut OPR 
Samenstelling OPR (april 2019)
Reglement OPR
Huishoudelijk reglement OPR

Vergaderingen
De OPR-vergaderingen zijn openbaar, toehoorders worden gevraagd zich vooraf aan te melden via secretariaat@sterkvo.nl. De vergaderdata van de OPR voor schooljaar 2019 – 2020 zijn:

Agenda, verslagen vergaderingen en jaarverslagen

Agenda 13 oktober 2020
Verslag 13 oktober 2020 (volgt)

Agenda 14 januari 2020
Verslag 14 januari 2020 (volgt)

Agenda 8 oktober 2019
Verslag 8 oktober 2019

Agenda 16 april 2019
Verslag 16 april 2019

Jaarverslag OPR 2018
Jaarverslag OPR 2017
Jaarverslag OPR 2016

Eerdere verslagen kunt u opvragen via secretariaat@sterkvo.nl