Nieuws

Nieuwsflits juli 2017

07-07-2017 - POVO

De nieuwsflits wordt maandelijks door POVO verzonden aan alle POVO contactpersonen.

POVO Evaluatie 2016-2017

06-06-2017 - POVO

Wij vinden het belangrijk om te horen hoe jullie het afgelopen schooljaar POVO op een aantal onderdelen hebben ervaren. Daarom sluiten wij ieder...

Nieuwsflits juni 2017

29-05-2017 - POVO

De nieuwsflits wordt maandelijks door POVO verzonden aan alle POVO contactpersonen.

Procedures

POVO Procedure Utrecht
De Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Deze afspraken vormen samen de POVO procedure. In deze brochure leest u wat de procedure inhoudt.

POVO Procedure Stichtse Vecht
De schoolbesturen in Stichtse Vecht afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Deze afspraken vormen samen de POVO procedure. In deze brochure leest u wat de procedure inhoudt.

Docentenhandleiding
In de docentenhandleiding bij de POVO procedure staat meer informatie over de uitvoering van deze procedure. Deze handleiding is een onderdeel van de POVO procedure Utrecht en POVO procedure Stichtse Vecht.

Bekijk hier de animatie POVO

Naar het voortgezet onderwijs!

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben de Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde POVO procedure. Alle Utrechtse scholen hebben toegezegd zich te houden aan de afspraken die hierin staan. lees verder

POVO app

De POVO ouderapp is een app voor ouders die meer willen weten over de overstap naar een school voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht en Stichtse Vecht. Informatie over passend onderwijs, schoolprofielen, belangrijke data en procedures komen hierin aan bod.
De app is beschikbaar voor Android en voor Ios

Agenda

Twitter