Menu Sluiten

OPDC expert

De bovenschoolse OPDC expert ondersteunt HAVO en VWO scholen met expertise op externaliserend gedrag, binnen de context van de huidige school. De expert werkt hierin nauw samen met de school, het team van begeleiders passend onderwijs en de kernpartners van de school. Scholen van Sterk VO die op concrete casuïstiek handelingsverlegen zijn, kunnen de inzet van de OPDC expert aanvragen bij het loket passend onderwijs. De inzet is ook gericht op de verdere verbetering van de ondersteuningsstructuur binnen de school door bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering van een team of een andere aanpak van specifieke problematiek. Er worden altijd afspraken gemaakt over de manier waarop kennis en expertise worden geborgd en de handelingsbekwaamheid van de school duurzaam kan worden versterkt.