Menu Sluiten

OPDC expert

De bovenschoolse OPDC expert ondersteunt leerlingen en docenten op havo en vwo scholen en in het mbo met expertise op externaliserend gedrag, binnen de context van de eigen school. De expert werkt hierin nauw samen met de ouders, de begeleiders passend onderwijs en de kernpartners van de school. Scholen van Sterk VO die op dit gebied concrete vragen hebben, kunnen de inzet van de OPDC expert bespreken met leerling, ouders en kernpartners. De inzet van de OPDC expert is ook gericht op de versterking van de ondersteuningsstructuur binnen de school door bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering van een team. Samen met de school worden altijd afspraken gemaakt over de manier waarop kennis en expertise de school duurzaam kan versterken.