Menu Sluiten

Sterk op school (lwoo en pro)

Sinds 1 januari 2016 zijn het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning die leerlingen in de klas nodig kunnen hebben.

Sterk VO heeft het indiceren voor lwoo losgelaten en werkt met schoolbekostiging. In de schoolondersteuningsplannen van alle beroepsgerichte vmbo scholen is beschreven dat alle scholen zich inzetten om eventuele leerachterstanden weg te werken, ondersteuning op maat te bieden en leerlingen te laten uitstromen naar vervolgonderwijs of werk. 

Scholen voor praktijkonderwijs zijn verplicht bij toelating de landelijk geldende wettelijke criteria toe te passen. De Toelaatbaarheidscommissie geeft op basis van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor het praktijkonderwijs. Deze TLV wordt aangevraagd door de school voor praktijkonderwijs. Meer over de verandering in lwoo en pro is hier te lezen.