Menu Sluiten

Ondersteuning

Team Passend Onderwijs
Op alle vo- en vso-scholen van Sterk VO is een begeleider passend onderwijs actief. De begeleiders werken nauw samen met de jeugdgezondheidszorg, leerplicht en het buurtteam/sociaal wijkteam in de kernpartneraanpak. Lees meer >>

Ondersteuningsaanbod
Iedere school heeft ruimte en mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Hoe zij dat doen staat beschreven in hun Schoolondersteuningsplan. Naast het jaarlijkse ondersteuningsbudget dat per school beschikbaar wordt gesteld heeft Sterk VO aanvullend budget voor extra ondersteuning. Lees meer >>

Arrangementsaanvragen
Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van een school overstijgt, dan kan de school in overleg met de leerling, de ouders en de kernpartners extra ondersteuning aanvragen. Lees meer >>