Menu Sluiten

Advies en onderzoek

Iedere school van Sterk VO krijgt per kalenderjaar een onderzoeksbudget en kan zelf bepalen welke testen of onderzoeken worden uitgevoerd en door wie. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is het middel om de behoeften van een leerling in beeld te brengen. Door een goede analyse in het OPP kan de school de afweging maken of aanvullend onderzoek nodig is. De begeleider passend onderwijs kan de school hierbij ondersteunen. Sterk VO heeft een faciliterende rol en kan bijvoorbeeld adviseren bij een complexe casus en kennis delen over bepaalde onderzoeksinstrumenten. Klik hier voor meer informatie over de werkwijze voor advies en onderzoek. De evaluatie van deze nieuwe werkwijze vindt in het najaar van 2019 plaats.