Menu Sluiten

Ontwikkelingsperspectiefplan

Het OPP is een middel om te inventariseren wat een leerling nodig heeft en welke interventies er ingezet zijn om er voor te zorgen dat de schoolloopbaan succesvol wordt doorlopen. Sterk VO werkt met een OPP dat bestaat uit twee delen: een overzicht en analyse van de belemmerende en stimulerende factoren en een handelingsdeel. In het OPP wordt – net als in het ‘oude’ handelingsplan – beschreven welke ondersteuning wordt ingezet om het verwachte uitstroomperspectief te bereiken (doelen, activiteiten, verwacht resultaat, evaluatie). Het is de bedoeling dat het OPP helpt de juiste interventies in te zetten, daarvoor is het belangrijk dat het OPP compleet en actueel is. De school evalueert het OPP tenminste jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij.

Het OPP is van het word-document doorontwikkeld tot een online tool om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Het OPP is te vinden op OPP.sterkvo.nl, lees hier een toelichting van wat er gevraagd wordt. 

  • Lees hier hoe de online tool werkt. 
  • Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.