Menu Sluiten

Ontwikkelperspectiefplan

Het OPP is een middel om te inventariseren wat een leerling nodig heeft en welke interventies er ingezet zijn om er voor te zorgen dat de schoolloopbaan succesvol wordt doorlopen. Sterk VO werkt met een OPP dat bestaat uit twee delen: een overzicht en analyse van de belemmerende en stimulerende factoren en een handelingsdeel. In het OPP wordt – net als in het ‘oude’ handelingsplan – beschreven welke ondersteuning wordt ingezet om het verwachte uitstroomperspectief te bereiken (doelen, activiteiten, verwacht resultaat, evaluatie). Het is de bedoeling dat het OPP helpt de juiste interventies in te zetten, zodat jongeren hun schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen. De school evalueert het OPP tenminste jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij.

Klik hier voor het OPP en de bijbehorende documenten: checklist bij OPP, toelichting bij het OPP, iinstructie voor het koppelen van het OPP aan Magister

Het OPP wordt nu omgezet naar een online tool. Zodra deze gereed is voor gebruik, vindt u op deze website nadere informatie.