Menu Sluiten

Kernpartneraanpak

Als samenwerkingsverband werken we intensief samen met leerplicht, de buurtteams en de jeugdgezondheidszorg volgens de kernpartneraanpak. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Iedere vo- en vso school in Utrecht en Stichtse Vecht heeft een kernteam dat bestaat uit een leerplichtambtenaar, een jeugdverpleegkundige of schoolarts, een gezinswerker van het vo team/maatschappelijk werker en een begeleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband. De kernpartners vertegenwoordigen de belangrijkste leefgebieden in de ontwikkeling van jongeren: onderwijsdeelname, gezondheid, psychosociale ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. De kernpartners bieden jongeren begeleiding vanuit hun eigen professie, versterken de school in het bieden van ondersteuning op maat en in de basisvaardigheden van goed onderwijs.

De kernpartners zijn regelmatig samen op school aanwezig en werken met de school planmatig aan verbeteringen. De gezamenlijke inzet is dat leerlingen ervaren dat zij hun problematiek kunnen hanteren en toch zoveel mogelijk profiteren van het onderwijsaanbod. Ondersteuning wordt altijd ingezet met ouders en volgens het principe van één kind, één gezin, één plan, één regisseur. 

In Utrecht is een stedelijk vo team jeugd en gezin ingericht om tegemoet te komen aan het wijkoverstijgend karakter van het vo. Dit team is onderdeel van de buurtteamorganisatie en richt zich op de specifieke behoeften van opgroeiende jongeren. In Stichtse Vecht werken we met maatschappelijk werkers van het sociaal wijkteam.