Menu Sluiten

De Overstap

Het project De Overstap is onderdeel van de regionale School Werkt agenda. Een belangrijk speerpunt binnen de agenda is het verbeteren van de overstap van vo naar mbo. Deze overstap is een risicovol moment in de schoolloopbaan van jongeren, waarbij een deel van de jongeren niet goed doorstroomt naar een vervolgopleiding.

RMC Regio Utrecht, vo-scholen en mbo-instellingen zetten zich daarom gezamenlijk in om leerlingen bij het maken van deze overstap in beeld te hebben. In het project “De Overstap” worden jongeren gestimuleerd om zich voor 1 april aan te melden bij een vervolgopleiding. Daarnaast dient elke jongeren een ingevuld digitaal doorstroom dossier te hebben op het moment van aanmelden, zodat zeker is dat het mbo in het bezit is van de gewenste informatie over een leerling. 

Leerlingen die extra zorg behoeven worden middels een warme overdracht overgedragen door het vo aan het mbo om de kans van slagen te vergroten. Het is van belang om dit goed aan te geven in het DDD.

De aanmelding, warme overdracht en het Digitaal Doorstroom Dossier zijn met elkaar verbonden binnen de module Aanmelding in Beeld en het DDD. Voor jongeren die niet met reguliere ondersteuning of op eigen kracht de overstap kunnen maken, wordt de hulp ingeschakeld van een overstapcoach. Het doel is om alle jongeren succesvol te laten doorstromen naar een passende onderwijsplek.

Overstaptafels
Alle betrokkenen bij het overstapproces hebben er baat bij om risicoleerlingen zo vroeg mogelijk te identificeren en op weg te helpen naar de vervolgopleiding. Daarom is besloten ieder overstapjaar, in maart en juni, twee regionale Overstaptafels te organiseren. Tijdens de Overstaptafels verkennen vo, mbo en leerplicht gezamenlijk de mogelijkheden voor deze risicoleerlingen om hen in september te laten starten bij een passende vervolgopleiding. De Overstapcoaches zijn aanwezig, zodat leerlingen direct warm overgedragen konden worden. Ook de jobhunter BBL is, indien mogelijk, aanwezig, zodat de leerling direct aangemeld kan worden. Na ontvangst van het Curriculum Vitae zal de jobhunter proberen de jongere te matchen met een leerwerkplek.

Als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen rond het project De Overstap, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van School Werkt door een e-mail te sturen naar: rmcregio@utrecht.nl.

Mbo magazine
In november 2021 brachten de mbo-instellingen uit de regio gezamenlijk een digitaal mbo-magazine uit met informatie voor leerlingen. In het magazine staat uitleg over het mbo, over de domeinen waarin je na een opleiding kunt werken en over de verschillende mbo-instellingen in de regio.

Jaarverslagen De Overstap
Voor volledig gebruik download je het bestand en open je het in een pdf-viewer (zoals Adobe)
Jaarverslag de Overstap 2019.
Jaarverslag de Overstap 2020.
Jaarverslag de Overstap 2021.

Jaarverslag De Overstap 2022