Menu Sluiten

Privacy

Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgebonden informatie. Daarom hebben we afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie over leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Privacyreglement Passend Onderwijs. Het privacyreglement voldoet aan de richtlijnen van de AVG. In deĀ Handreiking Privacyreglement Passend Onderwijs wordt een nadere toelichting gegeven op dit reglement. Vanaf dit schooljaar is er een functionaris gegevensbeheer aangesteld voor het samenwerkingsverband, vragen kunnen gesteld worden via fg@sterkvo.nl.

Om persoonsgebonden informatie te delen is altijd toestemming nodig van ouders of leerlingen. U kunt hiervoor het Toestemmingsformulier Passend Onderwijs gebruiken.