Menu Sluiten

Privacy

Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgebonden informatie. Voor het samenwerkingsverband is het Privacyreglement Sterk VO 2021 van toepassing. Ook is er een functionaris gegevensbeheer aangesteld, vragen kunnen worden gesteld via fg@sterkvo.nl.

Om persoonsgebonden informatie te delen is altijd toestemming nodig van ouders of leerlingen. U kunt hiervoor het Toestemmingsformulier Passend Onderwijs gebruiken.

Het samenwerkingsverband Sterk VO werkt in de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht samen met leerplicht, de jeugdgezondheidszorg en de buurtteams/sociale wijkteams samen volgens de kernpartneraanpak. Wanneer het noodzakelijk is dat persoonsgegevens gedeeld worden, zal dit altijd gebeuren met oog voor privacy van de betreffende leerling. Op de websites van onze kernpartners is meer informatie te vinden over hoe er omgegaan wordt met deze data:

Responsible disclosure
Om de gegevens van leerlingen goed te beveiligen doen wij bij Sterk VO alles wat we kunnen om onze systemen te beveiligen. Toch kan het voorkomen dat er een zwakke plek is. Omdat wij in dat geval zo snel mogelijk de nodige maatregelen willen treffen, verzoeken wij u om dit bij ons te melden via secretariaat@sterkvo.nl.
Wanneer u ons mailt dan ontvangt u binnen 14 dagen* een melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing. Wij zullen uw melding vertrouwelijk behandelen en geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding. Indien gewenst kunt u anoniem een melding doen.
* buiten schoolvakanties