Menu Sluiten

Privacy

Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgebonden informatie. Daarom hebben we afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie over leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Privacyreglement Passend Onderwijs. Het privacyreglement voldoet aan de richtlijnen van de AVG. In de Handreiking Privacyreglement Passend Onderwijs wordt een nadere toelichting gegeven op dit reglement. Om persoonsgebonden informatie te delen is altijd toestemming nodig van ouders of leerlingen. U kunt hiervoor het Toestemmingsformulier Passend Onderwijs gebruiken.

Voor het samenwerkingsverband is het Privacyreglement Sterk VO 2019 van toepassing. Ook is er een functionaris gegevensbeheer aangesteld, vragen kunnen worden gesteld via fg@sterkvo.nl.