Menu Sluiten

Privacy

Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgebonden informatie. Voor het samenwerkingsverband is het Privacyreglement Sterk VO 2019 van toepassing. Ook is er een functionaris gegevensbeheer aangesteld, vragen kunnen worden gesteld via fg@sterkvo.nl. Binnen de kernpartneraanpak werken alle kernpartners volgens de privacyreglementen van de eigen organisaties.

Om persoonsgebonden informatie te delen is altijd toestemming nodig van ouders of leerlingen. U kunt hiervoor het Toestemmingsformulier Passend Onderwijs gebruiken.