Menu Sluiten

Team Passend Onderwijs

Op alle VO- en VSO-scholen van Sterk VO is een begeleider passend onderwijs actief. Alle begeleiders samen vormen het team passend onderwijs. Het team werkt nauw samen met de jeugdgezondheidszorg, leerplicht en het buurtteam in de kernpartneraanpak.

Elke V(S)O-school van Sterk VO heeft een vaste begeleider passend onderwijs, deze is per school een aantal uren per week beschikbaar. U vindt hier een overzicht van alle begeleiders passend onderwijs en de scholen waar zij aan verbonden zijn. Alle V(S)O-scholen van Sterk VO hebben ook een vaste contactpersoon bij de andere kernpartners.

Dit zijn de kerntaken van de begeleider passend onderwijs:

  • Bijdragen aan het versterken van de basis op scholen door cyclisch en planmatig werken aan het Schoolondersteuningsplan dat een school samen met andere kernpartners heeft opgesteld
  • Bijdragen aan het versterken van de handelingsbekwaamheid van het schoolteam en het stroomlijnen van de ondersteuningsroute binnen een school
  • Scholen adviseren over de wijze van begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
  • Bijdragen aan doorlopende schoolloopbanen van leerlingen met continu├»teit in ondersteuning en de effectiviteit van werkprocessen
  • Trends en ontwikkelingen gebruiken om werkwijzen van het samenwerkingsverband en van de scholen te verbeteren