Menu Sluiten

Begeleiders passend onderwijs

Op alle vo- en vso-scholen van Sterk VO is een begeleider passend onderwijs actief. De begeleiders werken nauw samen met de jeugdgezondheidszorg, leerplicht en het buurtteam/sociaal wijkteam in de kernpartneraanpak.

U vindt hier een overzicht van de begeleiders passend onderwijs per school en hun contactgegevens. Alle v(s)o-scholen van Sterk VO hebben ook een vaste contactpersoon bij de andere kernpartners.

Dit zijn de kerntaken van de begeleider passend onderwijs:

  • Bijdragen aan het versterken van de basis op scholen door cyclisch en planmatig werken aan het Schoolondersteuningsplan dat een school samen met kernpartners heeft opgesteld
  • Bijdragen aan het versterken van de handelingsbekwaamheid van het schoolteam en het stroomlijnen van de ondersteuningsroute binnen een school
  • Scholen adviseren over de wijze van begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
  • Bijdragen aan doorlopende schoolloopbanen van leerlingen met continuïteit in ondersteuning en de effectiviteit van werkprocessen
  • Trends en ontwikkelingen gebruiken om werkwijzen van het samenwerkingsverband en van de scholen te verbeteren