Menu Sluiten

Schoolleidersoverleg

Eén keer per schooljaar is er een schoolleidersoverleg waar alle schooltypen in het v(s)o vertegenwoordigd zijn, hier zijn ook de schoolbesturen bij aanwezig. Daarnaast zijn er afzonderlijke schoolleidersoverleggen voor vwo/havo en voor vmbo/pro/vso. Tijdens deze overleggen staan ontwikkelingen in de implementatie van passend onderwijs centraal.  

Hieronder vindt u de data van de schoolleidersoverleggen: