Menu Sluiten

Arrangementsaanvragen

Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van een school overstijgt, dan kan de school in overleg met de leerling, de ouders en de kernpartners extra ondersteuning aanvragen. Scholen vragen in afstemming met hun begeleider passend onderwijs een arrangement aan bij Sterk VO in Onderwijs Transparant, het kan gaan om:

De toelaatbaarheidscommissie beoordeelt de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en is samengesteld uit deskundigen op het gebied van onderwijs, zorg en maatwerktrajecten. Vanuit Sterk VO bestaat de toelaatbaarheidscommissie uit de volgende leden: Seline Roelofsen en Minke Hiensch.

De Toelaatbaarheidscommissie vergadert wekelijks en bespreekt de dossiers die zijn aangemeld in Onderwijs Transparant. Bij een volledig dossier, inclusief twee onafhankelijke deskundigenadviezen, moet binnen de wettelijke termijn van zes weken een besluit genomen worden. De aanvraag van arrangementen wordt administratief ondersteund door de webapplicatie van Onderwijs Transparant. Vanuit het agendaoverzicht in Onderwijs Transparant kan door scholen gezien worden op welke datum de ingediende aanvraag besproken wordt. Gemiddeld wordt dan binnen een week het besluit verwerkt in OT. Contact met onze OT-helpdesk kan via: 088 011 74 40 of info@otservicedesk.nl.

Als de school niet met Onderwijs Transparant werkt, dan kan contact opgenomen worden via tlc@sterkvo.nl.

Vaste contactpersoon en jaarlijks tlc bezoek 
Aan elke vso school wordt een vaste tlc medewerker gekoppeld die jaarlijks de vso school zal bezoeken (de contactpersonen vind je hier). Heeft de school ook een bpo’er vanuit Sterk VO dan zal deze ook aansluiten bij het tlc schoolbezoek. De schoolbezoeken vanuit de tlc vinden plaats tussen kerstvakantie en de meivakantie.

Samenwerking met de TLC van SWV Utrecht PO
De toelaatbaarheidscommissie (TLC) werkt daarnaast nauw samen met de toelaatbaarheidscommissie van samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO om te zorgen voor een doorgaande lijn in ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. De TLC voert wekelijks overleg met de TLC van SWV Utrecht PO. In de wekelijkse overleggen staat centraal het versterken van de samenwerking en het afstemmen van de werkwijze van beide organisaties.