Menu Sluiten

OPDC Utrecht

Het OPDC Utrecht is een onderwijsvoorziening voor leerlingen die (tijdelijk) de aansluiting met het reguliere onderwijs niet kunnen maken. De opdracht van het OPDC is om de leerling binnen een bepaalde periode op zo’n manier te ondersteunen dat hij of zij weer aan het reguliere onderwijs kan deelnemen. Iedere leerling heeft zijn eigen plan en wordt passend ondersteund.

Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van een school overstijgt, dan kan in overleg met de leerling, de ouders en de kernpartners gedacht worden aan een periode van onderwijs op het OPDC Utrecht. Hiervoor vraagt de school in overleg met de begeleider passend onderwijs een arrangement voor het OPDC aan.

Crisisplaatsing OPDC Utrecht
Een crisisplaatsing op OPDC Utrecht is bedoeld voor een leerling die als gevolg van een onverwacht incident (tijdelijk) niet op zijn/haar eigen school kan blijven. Een crisisplaatsing op het OPDC is altijd in het belang van de leerling en/of de school en voor maximaal vier schoolweken. Een mogelijke plaatsing wordt door de directie van de betreffende school eerst besproken met de begeleider passend onderwijs. Lees hier meer over de werkwijze.