Menu Sluiten

Aanvraag individueel arrangement

Voor leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte kan de inzet van meer (externe) expertise nodig zijn. Scholen vragen in overleg met hun begeleider passend onderwijs in dat geval een individueel arrangement aan in Onderwijs Transparant. De extra ondersteuning is van korte duur en niet structureel, er wordt toegewerkt naar zelfstandigheid bij de leerling en de school. Bij de aanvraag moet ook een offerte worden toegevoegd. Uit de offerte moeten de concrete doelen op leerlingniveau en de invulling van de samenwerking met de school duidelijk blijken. Daarnaast is de duur van de begeleiding (inclusief evaluatiemomenten) opgenomen, evenals een gespecificeerd uurtarief (de inkoopvoorwaarden van Sterk VO zijn van toepassing).

Een eventuele verlenging van het individuele arrangement wordt alleen toegekend op basis van een bijgewerkt OPP met daarin de geëvalueerde doelen en een onderbouwing voor verlenging.