Menu Sluiten

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) komt altijd in samenspraak met leerling, ouders, school en kernpartners tot stand. Bij de aanvraag wordt toegevoegd:

  • Een actueel en compleet OPP, met een overzicht van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, de uitgevoerde interventies en ondersteuning en de effecten daarvan, een recent geëvalueerd handelingsdeel en aanvullende informatie van de betrokken kernpartners.
  • Didactische gegevens (rapportcijfers van de schoolloopbaan VO).
  • OKR van de basisschool van leerlingen in leerjaar 1 en 2.
  • Relevante onderzoeksverslagen.
  • De actuele zienswijze van ouders en leerling.

Bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO moet het samenwerkingsverband conform de wet* aan twee onafhankelijke deskundigen advies vragen, voordat het dossier door de Toelaatbaarheidscommissie wordt beoordeeld. De begeleider passend onderwijs overlegt met het samenwerkingsverband over het uitnodigen van twee deskundigen voor het advies. De twee deskundigen formuleren onafhankelijk van elkaar een advies. Deze adviezen worden toegevoegd aan de aanvraag voordat de aanvraag officieel wordt ingediend bij de Toelaatbaarheidscommissie. Bekijk de richtlijn voor het deskundigenadvies en het stappenplan

*wet voortgezet onderwijs, in het bijzonder artikel 17a lid 2 van de wet op het voortgezet onderwijs en artikel 17a lid 12 van de wet op het voortgezet onderwijs en artikel 15a van het Inrichtingsbesluit wvo