Menu Sluiten

Veelgestelde vragen

 • Mijn kind zit op de basisschool, hoe meld ik mijn kind aan op de middelbare school?
  De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar de middelbare school. Op www.naarhetvo.nl kunt u de informatie die u van de basisschool krijgt nalezen.
 • Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig op de middelbare school, hoe kan ik dit regelen? De middelbare school is het eerste aanspreekpunt voor vragen over extra ondersteuning. Dit kan de mentor zijn of een zorgcoördinator. De middelbare school kan voor leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is een extra arrangement aanvragen bij het loket passend onderwijs van het samenwerkingsverband Sterk VO. Voor meer informatie kunt u ook de website van Ouders&Onderwijs bezoeken, een informatiepunt voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Op de website van Ouders&Onderwijs vindt u ook informatie over voortgezet speciaal onderwijs (vso).
 • In verband met een verhuizing zoek ik een nieuwe middelbare school voor mijn kind, hoe meld ik mijn kind aan?
  Op deze pagina staan alle scholen van ons samenwerkingsverband. U kunt de websites van de scholen bezoeken voor meer informatie. Om uw kind aan te melden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de middelbare school, geef daarbij aan dat u in verband met een verhuizing uw kind wilt aanmelden.
 • Zit uw kind op het voortgezet speciaal onderwijs (vso)?
  Op deze pagina kunt u het overzicht bekijken van de vso-scholen in de regio Utrecht. Om uw kind aan te melden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vso-school.
 • Wat doet het samenwerkingsverband voor jongeren die thuiszitten?
  Het samenwerkingsverband werkt samen met de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht aan het terugdringen van verzuim, uitval en thuiszitten. De Utrechtse aanpak om ieder kind een passende plek te bieden kunt u lezen in het thuiszitterspact “Van thuiszitten naar schoolgaan“. De school waar de jongere staat ingeschreven is verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. Elke school van het samenwerkingsverband kan extra ondersteuning bieden en daarbij de hulp van kernpartners vragen. Dat zijn collega’s vanuit het samenwerkingsverband, leerplicht, het buurtteam voor en de jeugdgezondheidszorg. De school en de kernpartners kijken samen naar de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen om zo de best passende ondersteuning op school te bieden of de schoolgang weer op gang te brengen.

  Staat uw kind niet ingeschreven op een school, dan kunt u contact opnemen met een leerplichtambtenaar van uw gemeente.
  – Gemeente Utrecht Afdeling Leerplicht
  – Gemeente Stichtse Vecht Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest

 •  Ik heb een klacht, waar kan ik terecht? 
  Heeft u een klacht over een middelbare school? Een klacht of probleem wordt meestal eerst met de school besproken. Als u er met de betrokken leerkracht, mentor of zorgcoördinator niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon, teamleider of directeur van de school. Overweegt u een formele klacht in te dienen, raadpleeg dan de klachtenregeling van de betreffende school of het bestuur waar de school onder valt.

  Gaat uw klacht over het samenwerkingsverband, kijk dan bij klachten en bezwaren.