Menu Sluiten

VSO Netwerk

Binnen Sterk VO werken scholen, kernpartners en de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht samen aan onderwijs en ondersteuning op maat. Ook regionaal wordt op allerlei thema’s samengewerkt. De samenwerkingsverbanden hebben samen afspraken gemaakt over de in-, uit- en doorstroom van leerlingen van en naar het VSO, deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsverbanden in de regio hebben een gezamenlijk schoolleidersoverleg en netwerkbijeenkomsten om de regionale samenwerking tussen VSO, PrO en regulier VO verder te versterken.

Factsheet aanbod VSO regio Utrecht
Klik hier voor een overzicht van VSO scholen in de regio Utrecht.

Sfeerverslagen
28 jun 2016 | Anna van Rijn College te Nieuwegein
6 dec 2016 | Beukenrode Onderwijs te Doorn
30 mei 2017 | Kalsbeek College te Woerden
30 mei 2018 | Berg en Bosch College te Houten
12 feb 2019 | OPDC Utrecht