Menu Sluiten

VSO Netwerk

Binnen Sterk VO werken scholen, kernpartners en de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht samen aan onderwijs en ondersteuning op maat. Ook regionaal wordt op allerlei thema’s samengewerkt. De samenwerkingsverbanden hebben samen afspraken gemaakt over de in-, uit- en doorstroom van leerlingen van en naar het vso, deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsverbanden in de regio hebben een gezamenlijk schoolleidersoverleg en netwerkbijeenkomsten om de regionale samenwerking tussen vso, pro en regulier vo verder te versterken.

Factsheet aanbod vso regio Utrecht
Bekijk de factsheet vso aanbod regio Utrecht (januari 2024) voor een overzicht van vso scholen in de regio Utrecht.