Menu Sluiten

Ondersteuning begaafde leerlingen

In 2019 heeft een werkgroep van scholen, kernpartners, samenwerkingsverband Utrecht PO en Sterk VO een plan gemaakt om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen verder te versterken. Het doel is om samen te investeren in een doorlopende schoolloopbaan voor begaafde leerlingen door:

  • het versterken van de basis op scholen
  • het verrijken en verbreden van het onderwijsaanbod
  • het vergroten van de kennis en expertise in het onderwijs en bij kernpartners op het gebied van begaafdheid
  • het versterken van zorg en ondersteuning voor deze leerlingen

Om dit plan te realiseren wordt onder meer geïnvesteerd in training en professionalisering (RITHA opleiding of de opleiding Talentbegeleider) en het vergroten van de basiskennis op scholen en bij kernpartners. Docenten die deze trainingen hebben gevolgd vormen daarna een lerend netwerk en hebben regelmatig met elkaar overleg om onder andere casuïstiek te bespreken. Tijdens dit implementatieproces is het mogelijk om een individueel arrangement aan te vragen als de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning overstijgt. Hiernaast wordt geïnvesteerd in versterking van de overstap van het po naar het vo, bijvoorbeeld door parallelle programma’s aan te bieden, onderzoek te doen en informatieavonden voor ouders te organiseren. Klik hier om de tips voor leerlingen te bekijken.

De Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen in Utrecht & Stichtse Vecht. Klik hier voor het eindrapport (januari 2021). In oktober 2021 is het vervolgonderzoek afgerond wat zich richtte op de vraag hoe het onderwijs in de regio het leren leren van de cognitief begaafde leerling zo goed mogelijk kan ondersteunen met als doel te komen tot concrete pijlers voor ondersteuning van cognitief begaafde leerlingen met scenario’s voor implementatie in de school. Klik hier om het vervolgonderzoek in te zien. 

Begaafde leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs hebben goede executieve vaardigheden nodig. In deze video vertelt Martine Korpel (USG) wat je hier als groep 7/8 leerkracht aan kan doen.