Menu Sluiten

Bestuur en toezicht

Het bestuur van Sterk VO bestaat  uit:

Leon de Wit: onafhankelijk voorzitter
Fawzia Nasrullah: Willibrord Stichting Utrecht en Stichting PCOU
Marieke Folkers: NUOVO Scholengroep
Dick Frantzen: Stichting VO De Vechtstreek 
Daphne van der Aa/ Gabe van der Zee: Stichting Wellant
Arco van Wessel: Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
Ed Knies: Stichting De Kleine Prins
Thea Meijer: SPO Utrecht
Ad Verdoorn: Stichting Fritz Redlschool
Stan Poels: CVO Groep Zuid-Oost Utrecht 
Erik Terheggen: Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

Het bestuur van Sterk VO heeft gekozen voor een bestuurs-/directiemodel. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening goed en bewaakt de koers van Sterk VO. Het bestuur heeft met de directeur een toezichtkader ontwikkeld, gebaseerd op de principes van good governance. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbeleid en doet dit in overleg met de schoolleiders.

Statuten
Managementstatuut
Toezichtkader SWV Sterk VO
Aansluitingsovereenkomst
Toezichtkader Inspectie van het Onderwijs