Menu Sluiten

Bestuur en toezicht

De algemene ledenvergadering van Sterk VO bestaat uit:

Leon de Wit: NUOVO Scholen (waarnemend voorzitter)
Fawzia Nasrullah: Willibrord Stichting Utrecht en Stichting PCOU
Dick Frantzen: Stichting VO De Vechtstreek 
Daphne van der Aa/Gabe van der Zee: Stichting Wellant
Arco van Wessel: Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
Ed Knies: Stichting De Kleine Prins
Thea Meijer: SPO Utrecht
Ad Verdoorn: Stichting Fritz Redlschool
Stan Poels: CVO Groep Zuid-Oost Utrecht 
Erik Terheggen: Scholen voor Persoonlijk Onderwijs
Freerik Meeuwes: Gewoon Speciaal Onderwijs

Sterk VO is sinds 1 januari 2021 een vereniging. De algemene ledenvergadering (ALV) houdt toezicht en bestaat uit bestuurders van de bij de vereniging aangesloten besturen. De ALV keurt de begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening goed en bewaakt de koers van Sterk VO. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid van Sterk VO en ontwikkelt dit in overleg met de schoolleiders.

Statuten
Toezichtkader SWV Sterk VO
Toezichtkader Inspectie van het Onderwijs