Menu Sluiten

Bestuur en toezicht

Sterk VO is sinds 1 januari 2021 een vereniging. De directie van Sterk van SterkVO bestaat uit Myrthe de Jong (directeur-bestuurder), Suzanne Kok (adjunct-bestuurder, directeur passend onderwijs) en Astrid Lotte (directeur OPDC). Het directieteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van Sterk VO en het ontwikkelen en realiseren van het beleid.

Van links naar rechts: Suzanne Kok, Myrthe de Jong en Astrid Lotte.

De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit bestuurders van de bij de vereniging aangesloten besturen en vervult de rol van intern toezichthouder. De ALV keurt het ondersteuningsplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed en bewaakt de koers van Sterk VO. Jorijn Scholten is per 1 augustus 2021 door de ALV benoemd tot onafhankelijk technisch voorzitter. De algemene ledenvergadering van Sterk VO bestaat uit:

Muriëlle van der Voort: NUOVO Scholen
Fawzia Nasrullah: PCOU Willibrord Stichting
Dick Frantzen: Stichting VO De Vechtstreek 
Johnny Reuvers:  Yuverta
Conny Ruitenberg: Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
Ed Knies: DKP Onderwijsgroep
Anje Margreet Woltjer: SPO Utrecht
Ad Verdoorn: Stichting Fritz Redlschool
Vacature: Persoonlijk Voortgezet Onderwijs
Marieke Beentjes a.i.:  Gewoon Speciaal Onderwijs

Statuten
Toezichtkader SWV Sterk VO
Toezichtkader Inspectie van het Onderwijs