Menu Sluiten

Bestuur en toezicht

De algemene ledenvergadering van Sterk VO bestaat uit:

Muriëlle van der Voort: NUOVO Scholen
Fawzia Nasrullah: Willibrord Stichting Utrecht en Stichting PCOU
Dick Frantzen: Stichting VO De Vechtstreek 
Johnny Reuvers: Yuverta
Conny Ruitenberg: Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
Ed Knies: Stichting De Kleine Prins
Anje Margreet Woltjer: SPO Utrecht
Ad Verdoorn: Stichting Fritz Redlschool
Vacature: Persoonlijk Voortgezet Onderwijs
Marieke Beentjes a.i.: Gewoon Speciaal Onderwijs

Sterk VO is sinds 1 januari 2021 een vereniging. De algemene ledenvergadering (ALV) houdt toezicht en bestaat uit bestuurders van de bij de vereniging aangesloten besturen. De ALV keurt de begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening goed en bewaakt de koers van Sterk VO. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid van Sterk VO en ontwikkelt dit in overleg met de schoolleiders. Jorijn Scholten is per 1 augustus 2021 door de ALV benoemd tot onafhankelijk technisch voorzitter. 

Statuten
Toezichtkader SWV Sterk VO
Toezichtkader Inspectie van het Onderwijs