Menu Sluiten

Aanvraag arrangement OPDC

Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van een school overstijgt, dan kan in overleg met de leerling, de ouders en de kernpartners gedacht worden aan een periode van onderwijs op het OPDC Utrecht. De begeleider passend onderwijs en de orthopedagoog van het OPDC toetsen of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria. Afstemming hierover vindt plaats via Onderwijs Transparant aan de hand van een recent geëvalueerd OPP met didactische gegevens. Als de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria, dan wordt een positief advies gegeven voor OPDC Utrecht. De Toelaatbaarheidscommissie volgt dit advies met het toekennen van de bekostiging voor een arrangement OPDC (medium arrangement).