Menu Sluiten

Onze organisatie

Visie
Passend onderwijs betekent dat iedere leerling goed onderwijs krijgt, zijn of haar schoolloopbaan zonder onderbrekingen kan doorlopen en daarbij ondersteuning krijgt als dat nodig is. Lees meer >>

Onze kaders
Het samenwerkingsverband werkt met scholen en kernpartners vanuit een aantal belangrijke (wettelijke) kaders waaronder de wet passend onderwijs, privacywetgeving en het landelijke thuiszitterspact. Onder de wet passend onderwijs valt ook de zorgplicht voor scholen en de integratie van leerwegondersteuning en praktijkonderwijs. Lees meer >>

Werkwijze Sterk VO
De organisatie van Sterk VO is opgebouwd rond drie pijlers: doorgaande schoolloopbanen (van po tot mbo), OPDC Utrecht en passend onderwijs (inclusief team passend onderwijs en loket passend onderwijs). Lees meer >>