Menu Sluiten

V(S)O SCHOLEN

Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht zijn aangesloten bij Sterk VO. Alle schoolsoorten en onderwijsniveaus zijn in ons samenwerkingsverband vertegenwoordigd. Klik hier voor een overzicht van de scholen en bijbehorende contactgegevens.

Opmerkingen bij het overzicht van scholen:

  • Praktijkonderwijs valt onder regulier onderwijs. Voor toelating gelden wettelijke criteria.Het loket passend onderwijs geeft op basis van een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) van een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor de praktijkschool. Deze TLV wordt aangevraagd door de school voor praktijkonderwijs. Bekijk voor meer informatie de animatie over praktijkonderwijs.

  • Sterk VO heeft het indiceren voor lwoo losgelaten en werkt met schoolbekostiging. Bekijk voor meer informatie over de animatie over Sterk VMBO. In de schoolondersteuningsplannen van alle beroepsgerichte VMBO scholen is beschreven dat alle scholen zich inzetten om eventuele leerachterstanden weg te werken, ondersteuning op maat te bieden en leerlingen te laten uitstromen naar vervolgonderwijs of werk. U kunt hier meer lezen over de Utrechtse VMBO scholen.
  • Het OPDC Utrecht is een bovenschoolse voorziening en maakt deel uit van het samenwerkingsverband Sterk VO. Kijk op www.opdc-utrecht.nl voor meer informatie over deze voorziening of bij het ondersteuningsaanbod voor vragen over aanmelding en toelating.
  • VSO-scholen hebben vaak een regionale functie, kijk voor meer informatie over het aanbod van VSO-scholen bij VSO Netwerk.