Menu Sluiten

Schoolondersteuningsplan

Iedere school heeft ruimte en mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Hoe zij dat doen staat beschreven in hun Schoolondersteuningsplan. De standaard voor de basisondersteuning is daar een vast onderdeel van. Aan dit plan is een begroting gekoppeld waarin staat beschreven welke middelen scholen investeren in de ondersteuning op school. Het schoolondersteuningsplan wordt gemaakt via een online tool die Perspectief op School met de scholen van Sterk VO ontwikkeld heeft. U kunt hier een voorbeeld van het schoolondersteuningsplan bekijken. 

Alle vo scholen van Sterk VO ontvangen jaarlijks een ondersteuningsbudget dat is gebaseerd op leerlingenaantal. Voor de inzet van deze middelen zijn waarborgen geformuleerd. Deze manier van werken geeft scholen nog meer ruimte om aan te sluiten bij de behoeften van hun leerlingen en docenten. 

Standaard voor de basisondersteuning
1. De school heeft samen met leerling, ouders en ondersteuners zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en legt deze vast.
2. De school heeft een deskundig team dat opbrengstgericht, handelingsgericht en cyclisch werkt.
3. De school heeft een positief pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en team.
4. De school zorgt voor een ononderbroken schoolloopbaan voor iedere leerling en passende begeleiding bij iedere overstap.
5. De school biedt effectieve ondersteuning en werkt hierin samen met (kern)partners.