Menu Sluiten

VOMBO

Op allerlei manieren wordt door scholen en partners gewerkt aan een goede overstap van leerlingen van v(s)o naar mbo en aan het voorkomen van voortijdig schooluitval. Regionale afspraken zijn uitgewerkt in de School Werkt agenda, in het LOB Netwerk worden kennis en ervaringen uitgewisseld.

De Overstap
In het regionale project De Overstap werken vo, mbo en de gemeente (leerplicht) samen om te zorgen dat leerlingen de overstap naar het mbo goed kunnen maken. Alle leerlingen zijn in beeld en worden in de periode van aanmelding (uiterlijk 1 april) tot en met de start op het mbo (rond 1 september) gevolgd met behulp van het digitale systeem Aanmelding in Beeld. Leerlingen kunnen zich oriënteren op het mbo door zich aan te melden voor diverse workshops die de mbo’s speciaal aanbieden tijdens de Oriëntatiedagen.

LOB Netwerk
Scholen investeren actief in loopbaanbeleid en een goede begeleiding van leerlingen bij de overstap naar het mbo. Om kennis te delen en de werkwijze verder te verbeteren, organiseert Sterk VO een netwerk voor loopbaanbegeleiders. Ook wordt jaarlijks een bustour georganiseerd, waarbij vo-decanen kennismaken met de acht Utrechtse mbo’s. 

Data van alle overleggen vindt u in onderstaande agenda.

Laden… Laden…