Menu Sluiten

Passend onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken, zoals het opstellen van een ondersteuningsplan, beslissen over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal voortgezet onderwijs en zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning binnen en tussen scholen.

Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie over de landelijke kaders en ontwikkelingen.