Menu Sluiten

LOB Netwerk

Er wordt gewerkt aan een goede invulling van het LOB beleid op alle scholen binnen Sterk VO, om een leerling zo goed mogelijk te ondersteunen in het kiezen van de juiste vervolgopleiding. Om input op te halen uit de praktijk organiseert het samenwerkingsverband een netwerk voor loopbaanbegeleiders en een werkgroep rond de overstap vo-mbo en VSV. Deelnemende scholen presenteren jaarlijks de resultaten van een ingediend plan ten behoeve van het LOB-beleid. De data van de LOB-netwerkbijeenkomsten vindt u hier:

Matrix basis LOB-beleid
De loopbaanbegeleiders van de scholen van het SWV Sterk VO hebben een inventarisatie gemaakt van het LOB-beleid op hun school. Aan de hand daarvan hebben zij gezamenlijk een basis opgesteld. Deze basis geeft het minimale weer dat een v(s)o school biedt aan LOB aan leerlingen die uitstromen naar het mbo. Sterk VO werkt samen met JINC om leerlingen meer kansen op werk te bieden. De JINC-projecten Sollicitatietraining, Bliksemstage, Carrière coach en/of Ondernemen doe je zo! zijn opgenomen in de LOB-Matrix. Bekijk hier de overeenkomst tussen JINC en Sterk VO.

De huidige versies van de matrix basis LOB beleid zijn een advies aan de scholen en vindt u hier: vso-provmbo bbl-kblvmbo tl en havo.