Menu Sluiten

Home

Ieder kind een passende onderwijsplek

Dat is onze opdracht als samenwerkingsverband. Met scholen, kernpartners en gemeenten werken we in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht samen aan een doorlopende onderwijsloopbaan voor jongeren en zorgen we voor goede ondersteuning als dat nodig is. Hoe doen we dat? We zijn samen met professionals van de gemeente en de jeugdhulp aanwezig op de scholen om mee te werken aan een sterke basis en extra ondersteuning voor jongeren die dat nodig hebben. We dragen bij aan een soepele overstap als leerlingen van school wisselen, van het basis- naar het voortgezet onderwijs, maar ook daarna naar het vervolgonderwijs. En we bieden een voorziening waar leerlingen tijdelijk onderwijs krijgen: het orthopedagogisch-didactisch centrum.

Op deze website leest u meer over onze organisatie en werkwijze, de scholen in ons samenwerkingsverband en de ondersteuning aan leerlingen.

Bezoekt u als ouder onze website? Bekijk dan onze pagina voor ouders, hier vindt u meer informatie over passend onderwijs.

Bekijk hier de volledige agenda.

Overleggen zullen afwisselend fysiek en online plaatsvinden. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.