Menu Sluiten

Thuiszitterspact

De Gemeente Utrecht, samenwerkingsverband PO en Sterk VO werken samen aan het terugdringen van verzuim, uitval en thuiszitten. We hebben ons in Utrecht verbonden  aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind of jongere langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Deze ambitie is uitgewerkt in een landelijk thuiszitterspact. De vier grote gemeenten en hun samenwerkingsverbanden PO en VO hebben ook een gezamenlijke aanpak uitgewerkt.

De Utrechtse aanpak om ieder kind een passende plek te bieden kunt u lezen in het¬†Utrechtse thuiszitterspact ‘Van thuiszitten naar schoolgaan‘. Wanneer dat ondanks alle inspanningen niet snel genoeg lukt, kunnen we als samenwerkingspartners een oplossing afdwingen. In deze route leest u welke stappen daarvoor worden gezet.