Menu Sluiten

Thuiszittersaanpak

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht, leerplicht, buurt- en wijkteams, jeugdgezondheidszorg en  samenwerkingsverbanden PO en Sterk VO werken samen aan het terugdringen van verzuim, uitval en thuiszitten. We hebben ons verbonden aan de ambitie dat geen enkel kind of jongere langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg.

De kernpartneraanpak is de spil van onze werkwijze voor het voorkomen van thuiszitten. Met het Utrechtse thuiszitterspact ‘Van thuiszitten naar schoolgaan‘ hebben we onze werkwijze de afgelopen jaren versterkt. Bekijk hier de routekaart thuiszitten samen oplossen.