Menu Sluiten

Schoolloopbanen

Sterk VO werkt met scholen, kernpartners en gemeenten samen aan een doorlopende schoolloopbaan voor ieder kind. Er zijn stedelijke en regionale afspraken gemaakt om de verschillende overstapmomenten goed te laten verlopen. Sterk VO heeft hier een coördinerende rol in.

Verhuisleerlingen
Voor leerplichtige leerlingen die door verhuizing ingeschreven komen te staan in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht zijn ook afspraken gemaakt. Het uitgangspunt is dat er voor iedere verhuisleerling een plek is, dat onnodig thuiszitten wordt voorkomen en dat de aanmeldprocedure snel en doelmatig is. De school waar ouders de leerling aanmelden vraagt de gegevens van de school van herkomst op en plaats de leerling in een passende klas óf regelt (actief) een alternatief. Indien nodig kan voor overleg contact gezocht worden met Leerplicht en/of Sterk VO.

Mocht bovenstaande blokkeren, dan wordt het College van Bestuur (school van aanmelding) ingeschakeld om tot een overeenstemming te komen.