Menu Sluiten

POVO

Het is belangrijk dat de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs goed verloopt, want dat bepaalt voor een deel het schoolsucces van leerlingen. Daarom hebben de schoolbesturen in Utrecht en Stichtse Vecht afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Meer informatie is te vinden op www.naarhetvo.nl.