Menu Sluiten

Visie

Passend onderwijs betekent dat iedere leerling goed onderwijs krijgt, zijn of haar schoolloopbaan zonder onderbrekingen kan doorlopen en daarbij ondersteuning krijgt als dat nodig is. Onze visie op passend onderwijs en zorg voor de jeugd is samengevat: een sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet. Ondersteuning wordt altijd ingezet volgens het principe van één kind, één gezin, één plan, één regisseur en ouders worden altijd betrokken. Meer over onze visie kunt u lezen in het ondersteuningsplan van Sterk VO. Onze kernwaarden vindt u hier.