Menu Sluiten

Visie

Iedere jongere een passende onderwijsplek
Sterk VO zet zich in voor een doorlopende onderwijsloopbaan voor alle jongeren in Utrecht en Stichtse Vecht. Onze visie is dat jongeren thuisnabij onderwijs kunnen volgen, met een sterke basisondersteuning en extra ondersteuning waar nodig op de scholen zelf en wanneer het moet binnen een speciale onderwijssetting.

Onze kernwaarden vindt u hier.