Menu Sluiten

Aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Bij de aanvraag van een verlenging van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) beoordeelt de Toelaatbaarheidscommissie de aanvraag op onderstaande punten:

  • Bij een verlengingsaanvraag is een recent geëvalueerd OPP met handelingsdeel nodig (niet ouder dan drie maanden). De gestelde doelen bij de instroom op het VSO moeten specifiek benoemd en geëvalueerd zijn. Aan welke doelen gaat nog gewerkt worden?
  • Motivering vanuit het docententeam: wat maakt dat de leerling nog aangewezen is op het VSO en waarom kan dit (nog) niet in het regulier onderwijs geboden worden?
  • Zienswijze ouders, wat zijn hun verwachtingen voor de komende periode van het VSO?
  • Zienswijze leerling, wat zijn de verwachtingen en wensen voor de komende periode op het VSO?
  • Onderbouwing vanuit het CvB en kernpartners op de verlenging. Indien externe partners betrokken zijn ook deze zienswijze opnemen in het OPP.
  • Onderbouw de duur en hoogte van de TLV, maak hiervoor gebruik van het doelgroepenmodel. Bij een wijziging in de hoogte van de bekostiging zal het samenwerkingsverband een deskundige uitnodigen voor onafhankelijk advies.

Indien het format van het OPP onvoldoende bij de vragen past dan kan deze informatie als een los formulier worden ingevuld, vermeld dan ook de NAW gegevens.